.

Lokalizacja GPS do samochodu online

 

   Produkty i usługi QS  


SYSTEM INFORMATYCZNY PRACTIQS


1. System „PRACTIQS” do prowadzenia profesjonalnego zarządzania flotami i ruchomościami. Platforma udostępnia w modelu SaaS konfigurowalną, zaawansowaną funkcjonalność specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zarządzania i kontrolowania kosztów ruchomości (rozumianych jako samochody, naczepy, kontenery, sprzęt budowlany, łodzie, inne) oraz monitorowania dowolnych aspektów ich wykorzystania i funkcjonowania, poczynając od kontroli kosztów, miejsca powstawania kosztów, kontroli przebiegów, czasu i limitów czasu pracy itp., a kończąc na nacisku na oś ciężarówki wiozącej towar.


1a .Zarządzanie flotą pojazdów - stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania nie tylko flotami, ale również procesami związanymi z transportem, dystrybucją towarów oraz pracą ludzi w terenie, może być wykorzystany zarówno przez Klienta indywidualnego, małe firmy zatrudniające 5 – 10 pracowników, jak i duże Korporacje, do zarządzania oraz kontroli użytkowania przekazanego pracownikom sprzętu.


1b Kontrolowanie bezpieczeństwa i monitorowanie trasy - Kontroluj trasy przejazdów pojazdów Twojej floty poprzez GPS, sprawdzaj terminowość pracowników. Monitoruj czasy wyjazdów i przyjazdów do zdefiniowanych przez Ciebie stref.


1c Kontrolowanie miejsca powstawania kosztów i anomalii – Sprawdź miejsca powstawania kosztów - system poinformuje cię np. o ponad normatywnym zużyciu paliwa. Wszechstronna i błyskawiczna analiza kosztów z napraw i eksploatacji.


1d. Rezerwowanie zasobów firmy – możesz prowadzić rezerwację różnych zasobów np. samochody, kierowcy, parkingi, laptopy i inne.


1e. Zarządzanie telefonami i innymi ruchomościami - PRACTIQS pomoże Ci zarządzać wieloma pobocznymi ruchomościami w Twojej firmie, które poprzez swoje wzajemne powiązania generują dodatkowe koszty – telefony, komputery, sprzęt biurowy, urządzenia techniczne.


1f. W pełni zintegrowany moduł planowania zleceń, umożliwia kontrole nad przyporządkowaniem autobusów i kierowców do zleceń. Konfigurowalny grafik autobusów, zleceń i kierowców, terminarz zleceń, rozliczanie zleceń, urlopy kierowców, ostrzeżenia i alarmy, alarmowanie o kolizjach czasowych zleceń, System uprawnień do poszczególnych pól,KIPER-1
INNOWACYJNY SYSTEM POMIARU ŁADUNKÓW SYPKICH STWORZONY PRZEZ SPECJALISTÓW QS


Przeznaczenie:

 • duże budowy
 • pojazdy własne budowy jak również pojazdy podwykonawców
 • pojazdy typu: ciężarówka typ solówka, ciągnik siodłowy + naczepa typu wanna
* Minimalna ilość pojazów przewożących ładunki sypkie na budowie – 10 sztuk

 


Automatyzacja procesów przewożenia ładunków sypkich na budowach:

 • automatyczne ważenie pojazdów brutto/netto
 • raporty i dane splywające na bieżąco do wskazanej jednostki organizacyjnej na budowie
 • raporty drogowe, towarowe z automatycznym przeliczaniem według stawki
 • materiały i koszty poszczególnych kursów
 • bez instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach PC
 • dane dostępne w bezpiecznej chmurze
 • szybki samodzielny montaz urządzeń za pomocą magnesów
 • rozróżnienie w systemie: miejsca budowy, przewożników, kontrahentów
 • pobieranie geodezyjnych stref budowy: załadunku, wyładunku
 • widoczne odcinki robót wraz ze stawkami przewozowymi
 • monitorowanie satelitarne załadunku, wyładunku i wagi pojazdu

 

Zarządzanie flotą pojazdów (Car Fleet Management).

Wykonujemy profesjonalne audyty związane z zarządzaniem flotą pojazdów. Prowadzimy działalność konsultingową w obszarze flot samochodowych, proponujemy rozwiązania Wykonujemy dokumenty prawne jak polityka flotowa, umowa na używanie pojazdu.


Standardowy zakres obsługi CFM przez firmę QS Sp. z o.o może obejmować*:

 • Prowadzenie procesów dotyczących floty samochodowej Klienta
 • stały kontakt telefoniczny i e-mail z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę flotową
 • propozycje zmian zapisów Polityki Flotowej. Wdrożenie / aktualizacja aktów normatywnych dotyczących przyznawania oraz użytkowania pojazdów odpowiadających potrzebom Klienta, na podstawie otrzymanych wytycznych,

 • Przyjmowanie wydawanie pojazdów
 • przygotowanie pojazdów do wydania
 • wydawanie pojazdów użytkownikom
 • ustalanie z Klientem terminów wydania, zwrotu, wymiany pojazdów

 • Prowadzenie statystyki
 • drobnych uszkodzeń pojazdu
 • braku podstawowego wyposażenia pojazdu
 • stanu technicznego pojazdu
 • stanu ogumienia pojazdu
 • prowadzenie kartoteki pojazdu w systemie komputerowym PRACTIQS

 • Likwidacja szkód komunikacyjnych i organizacja napraw powypadkowych
 • udzielenie użytkownikowi pomocy w przypadku awarii, kolizji, wypadku pojazdów
 • uzgadnianie terminów i zakresu napraw pojazdu
 • zlecanie holowania pojazdu do warsztatu naprawczego
 • kontrola jakości wykonanej naprawy
 • zlecenie odholowanie pojazdu po naprawie
 • kontrola procesów naprawczych w sieci warsztatów
 • kontakt z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych

 • Organizacja serwisu technicznego pojazdu
 • nadzór nad terminami przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • uzgadnianie terminów napraw i przeglądów pojazdu
 • uzgadnianie zakresu napraw pojazdu, kontrola jakości wykonywanych napraw i przeglądów
 • nadzór nad ważnością badań technicznych pojazdu
 • doraźna pomoc w razie awarii pojazdu
 • negocjowanie korzystnych cen materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

 • Zarządzanie kartami paliwowymi
 • nadzór nad dystrybucją kart paliwowych pojazdów, wspomaganie zarządzania kartami paliwowymi poprzez program PRACTIQS
 • kontrola użytkowania kart paliwowych
 • prowadzenie statystyk kosztów paliwa zużywanego przez pojazdy
 • współpraca z użytkownikami pojazdów Klienta przy korzystaniu przez nich z kart paliwowych
 • zamawianie i wydawanie nowych i zastępczych kart paliwowych

  Na zlecenie reprezentowanie przed:
 • zakładami ubezpieczeń, brokerami, agentami ubezpieczeniowymi
 • jednostkami Administracji Państwowej/ wydziały komunikacji/

 • Pełne raporty dotyczące kosztów pojazdów a także nadużyć ze strony pracowników
 • rejestry szkód komunikacyjnych
 • rejestry napraw eksploatacyjnych
 • rejestry ogumienia przedmiotów umowy

 • Zlecanie i nadzorowanie wycen pojazdów
 • Renegocjacje kontraktów flotowych
 • Prowadzenie analizy kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów.
 • Zarządzanie ubezpieczeniem floty
 • Zarządzanie ogumieniem

innowacja w monitoringu GPS


Misja, wizja i wartości firmy Historia firmy Certyfikaty, licencje i uznania Produkty i usługi QS BLOG