Aktualny nastrój naszych pracowników

 


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

 

Niech ludzie myślą o pracy, a nie o odpoczywaniu.

 

- Władysław Gomułka