.

monitoring naczep i chłodni

 

MONITORING
CHŁODNI

termometry do monitoringu naczep

Monitoring temperatury chłodni

System umożliwia pomiar trzech temperatur w chłodni, niezależnie od zestawu fabrycznego. Raporty z pracy agregatu i temperatur są dostępne w każdym momencie zarówno dla spedytora przewożącego towar, jak i klienta (który posiada tymczasowe hasło dostępu do systemu PRACTIQS). Dla każdego termometru można ustawić zakres alarmowy, którego przekroczenie spowoduje wysłanie maila lub SMS do wybranych osób. 

Drukarka naczepy chłodni

alarmowanie GPS o przekroczonej temperaturze

alarmowanie GPS SMS

Alarmy użytkownika

W dowolnym momencie można uzyskać alarm systemowy informujący o sytuacjach odchodzących od normy. Ustawiane są  w panelu użytkownika i mogą być aktywowane w zależności od potrzeb. Są to głównie: 

 • spadki napięć.
 • otwarcie drzwi lub luku,
 • zazbrojenie systemu,
 • odchylenia temperatur,
 • kontrola paliwa,
 • przekroczenia prędkości,
 • przekroczenia czasu pracy,
 • i wiele innych.

 

Ochrona towaru i naczepy.

Dla bezpieczeństwa przewożonych towarów nie wystarczy monitorować sam ciągnik siodłowy. Dla pełnej ochrony towaru należy zastosować niezależny system monitoringu dla naczepy niezależnie od ciągnika. Lokalizator w chłodni oprócz funkcji telematyki zapewnia ochronę przestrzeni ładunkowej np. próby otwarcia drzwi, czy kradzieży całej naczepy z towarem. System ochrony naczepy składa się z:

 • lokalizatora GPS w standardzie IP67,
 • niezależnego źródła zasilania,
 • czujnika otwarcia drzwi,
 • syreny alarmowej 120dB,
 • pilota radiowego dla kierowcy.

 

Dzięki pilotowi radiowemu, kierowca może ze swoje kabiny zdalnie zazbroić system. Od tej pory każda próba kradzieży naczepy, czy otwarcia tylnych drzwi spowoduje wysłanie SMSa alarmowego do wybranych osób (m.in. do kierowcy, który może np. odpoczywać lub jeść obiad). 

Dodatkowo klient ma pewność, że towar przewożony jest w odpowiednich warunkach i nikt nie zaglądał do przestrzeni ładunkowej.

Zdalny alarm GPS

pilot radiowy do GPS

monitoring gps i ochrona naczepy


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Misja, wizja i wartości firmy Historia firmy Certyfikaty, licencje i uznania Produkty i usługi QS BLOG