Zarządzanie flotą samochodową - CFM PRACTIQS on-line

 

moduł CFM 

 

Zarządzanie flotą samochodową

Zarządzanie flotą samochodową - Monitoring pojazdów

 

 

Menadżer floty - co to jest zarządzanie flotą pojazdów ?
Co to takiego - zarządzanie flotą samochodową?

Zarządzanie flotą pojazdów (car fleet menagement) to wszystkie czynności logistyczne takie jak: organizacja, planowanie, kontrola oraz administrowanie wszystkimi procesami przy obsłudze floty samochodowej. Pracownikiem odpowiedzialnym za flotę jest Menedżer floty (Fleet Manager). Do jego obowiązków należą m.in. wybór odpowiedniego segmentu aut dla firmy, zarządzaniem serwisem, wymianą opon, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz sprzedażą pojazdów pokontraktowych (leasingowanych czy wynajmowanych). W małych firmach zajmuje się tym jeden człowiek, w średnich zespół pracowników, natomiast największe firmy mające po kilkaset pojazdów decydują się na outsourcing w firmach zewnętrznych. Nieodzownym elementem zarządzania flotą samochodową staje się monitoring pojazdów gps online. Jest on stawiany na równi z CFM, a przecież lokalizacja GPS ma tylko funkcje wspomagające cały proces zarządzania flotami samochodowymi.

 

 

 

Obniżenie kosztów floty - jak zrobić to skutecznie?

 

PRACTIQS to skalowany system CFM wspomagający pracę księgowych i analityków w firmie. Dzięki pełnej konfiguracji MPK umożliwa prowadzenie analiz paramerów kosztowych.

  

 • integracja z dowolnym systemem finansowo-księgowym firmy 

 

 • analiza kosztów przypisanych do pracownika, ruchomości itp.

 

 • analiza rzeczywistych kosztów ruchomości i ich optymalizacja, np. wybór samochodu z segmentu wg kosztów przejechanego kilometra  

 

 • porównanie rzeczywistych kosztów i przychodów pracownika (analiza opłacalności pracownika)
   
 • planowanie i optymalizacja kosztów zakupów flotowych

 

System zarządzania flotą analiza kosztów

 

 

 

 

  

   

Czy wiesz co to jest koszt 1 km w czasie?

 

 

Znając jaki jest koszt 1 km w czasie wiemy,
ile będzie kosztował samochód przez cały okres eksploatacji! 
Ma to fundamentalne znaczenie
dla planowania budżetu firmy na kolejne lata.

 

Pojęcie koszt 1 km w czasie, mówi nam o wszystkich kosztach związanych z przejechanymi kilometrami podczas całego okresu eksploatacji. Czyli obejmuje nie tylko paliwo, ale wszystkie inne koszty. W ten sposób analityk firmy flotowej ma pełen obraz, które modele pojazdów są efektywniejsze od innych w danych warunkach pracy. Moduł GPS (monitoring pojazdów) w tym przypadku pełni rolę weryfikatora danych fakturowych. Wiele firm korzysta z PRACTIQS bez monitorowania GPS online, jednak samo już zainstalowanie lokalizatorów GPS powoduje obniżenie kosztów floty. Kierowcy jeżdżą oszczędniej stosując ECO DRIVIND i bezpieczniej.

Znając koszty rzeczywiste pojazdu jakie generuje podczas np. 3 letniego okresu eksploatacji, można wybrać optymalny model z każdego segmentu jaki jest potrzebny w danej firmie. Nie zawsze jest to najtańszy pojazd z danego segmentu.

 

  Modułowy CFM - co to jest?

PRACTIQS to system składający się z modułów, które mogą pracować samodzielnie. Wspólna baza danych pozwala na wymianę informacji między modułami, a poufność danych i dostęp do nich jest zapewniony poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień biznesowych. System PRACTIQS jest dostępny on-line poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Istnieje możliwość definiowania w systemie oddziałów, jednostek biznesowych danego przedsiębiorstwa i  różnicowania między nimi praw dostępu obejmujących konfigurację środowiska pracy, np. edycji plików, dokumentów, ich drukowania i eksportowania danych, kontrahentów i klientów oraz innych newralgicznych informacji. 

 

Główne moduły systemu mogą działać niezależnie od siebie i przeważnie są związane z funkcyjnymi stanowiskami pracy w firmie:

 

 • Moduł Kosztów Rzeczywistych
  Główny moduł służący do raportowania oraz analizy kosztowej,

 

 • Moduł Monitoringu Pojazdów GPS online
  W przypadku firm z flotą pojazdów, główny moduł do kontroli pojazdów, tankowań, praca kierowców oraz kontrola zużycia paliwa

 

 • Moduł Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
  Odpowiada za sprawne przeprowadzanie wszystkich czynności podczas likwidacji szkód komunikacyjnych. Obieg dokumentów z TU i bezgotówkowe rozliczenie z warsztatami naprawczymi,

 

 • Moduł Warsztatowy
  Wybór warsztatu podczas naprawy, obieg dokumentów i archiwizacja napraw,

 

 • Moduł Rezerwacji
  Odpowiedzialny za rezerwację wszelkich ruchomości w firmie jak samochody zastępcze, pulowe i inne.

 

 

 

PRACTIQS® - koszty pod kontrolą

  

W zależności od sposobu zarządzania firmą flotową, wdrożenie systemu PRACTIQS zawsze przynosi efekty w postaci oszczędności.
   Obniżenie kosztów następuje głównie w takich dziedzinach jak:

 

 • Oszczędzanie paliwa,
 • Kontrola zużycia paliwa
 • Wyeliminowanie kradzieży paliwa,
 • Zmiejszenie szkodowości floty,
 • Większa kultura pracy kierowców,
 • Dłuższa eksloatacja floty
 • Większa terminowość zleceń,
 • Mniej kilometrów prywatnych,
 • Mniejsza składka ubezpieczeniowa

 

oszczędności w firmie transportowej

 

 AĄ


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Zarządzanie Flotą samochodową koszty 

 

 

                  Chcę zobaczyć
                     jak to działa!

Menadżer flotowy szuka rozwiązania dla swojej firmy

Przyjedziemy do Twojej firmy.
Pokażamy jak działa PRACTIQS