Monitoring towarów wrażliwych SENT 2

System monitoringu towarów
SENT 2

System monitoringu towarów
SENT 2

lokalizator GPS SENT 2

SPECJALNE DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
SPEŁNIAJĄCE WYMOGI USTAWY SENT 2

Firma QS brała udział w konsultacjach technicznych w Ministerstwie Finansów, dzięki czemu powstało urządzenie GPS dedykowane specjalnie pod ustawę SENT 2. Głównym naszym założeniem było stworzenie rozwiązania minimalizujące ryzyko nałożenia kary na przewoźnika lub kierowcę. Kara taka może być nałożona w przypadku kiedy urządzenie lub system monitoringu przestanie nadawać dane geolokalizacyjne podczas realizacji zlecenia przewożenia towaru.

Obowiązki przewoźnika


 

Przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu w urządzenie, którym tym może być:
- lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartphone), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru lub
- system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL). Takim system jest PRACTIQS firmy QS.

  Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Niedopełnienie tego obowiązku będzie sankcjonowane karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo, przewoźnik w zgłoszeniu przewozu towaru winien wpisać numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Obowiązki kierującego pojazdem


 

W przypadku gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, obowiązkiem kierującego jest uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora (nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z Polski).

 W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej. Za niedopełnienie obowiązków grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.
 

PRZEWIDZIANE KARY

Przewoźnik  10 000 PLN

Kierowca  5000-7500 PLN

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.)

JAK DZIAŁA SYSTEM SENT 2?

System monitorowania towarów SENT2 - schemat

Podmiot wysyłający


 

Przed rozpoczęciem przewozu podmiot wysyłający musi zgłosić przesyłkę, oraz uzyska zwrotnie numer referencyjny. Numer ten przekazuje przewoźnikowi i odbiorcy towaru. Podczas przewozu towaru w przypadku awarii system PRACTIQS wyśle ostrzeżenie o przyczynie awarii i możliwych rozwiązaniach by uniknąć kary.
 

Przewoźnik


 

Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik musi uzupełnić zgłoszenie o swoje dane identyfikacyjne oraz nr rejestracyjny pojazdu i identyfikator urządzenia GPS. Podczas kontroli kierowca musi posiadać przy sobie numer referencyjny i okazywać kontrolującym go służbom.
 

Podmiot odbierający


 

Po odbiorze towaru podmiot odbierający ma obowiązek zgłosić odbiór towaru najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 

MONITORING TOWARÓW GPS

Twoje bezpieczeństwo podczas przewozów towarów

monitoring gps logo

Monitoring towarów SENT2

Lokalizator do systemu SENT2

LOKALIZATOR QS-GPS
niezawodne, pewne działanie lokalizatora

 

   Konstrukcja urządzenie zapewnia nieprzerwaną transmisję danych geolokalizacyjnych na potrzeby służb celnych. Wbudowana bateria i zastosowane komponenty czynią urządzenie niezawodnym rozwiązaniem GPS. Pewność pracy urządzenia (dane przesyłane do PUESC) są sygnalizowane diodą LED. Każda przerwa w transmisji jest sygnalizowana buzerem, a informacja o wydarzeniach alarmowych przekazywana jest do przewoźnika.

 

 

 • Gniazdo zapalniczki
  Uniwersalny wtyk umożliwia podłączenie do każdego rodzaju gniazda zapalniczki. Praca od 12V do 24V.

 

 • Wbudowana dioda LED
  Sygnalizuje prawidłową pracę lokalizatora (zasięg GSM i prawidłowa pozycja GPS).

 

 • Wbudowany BUZER
  Buzer jako alarm dźwiękowy sygnalizuje przerwę w transmisji danych do systemu PUESC. Buzer przestaje sygnalizować awarię po wyłączeniu zapłonu (np. odpoczynek lub pauza kierowcy). Jeżeli dane dalej nie są przesyłane do PUESC to włączenie zapłonu spowoduje dalszą sygnalizację awarii. 

 

 • Wbudowana bateria
  Bateria pozwala na pracę lokalizatora przez okres do 2 dni. Zadaniem baterii jest również praca gdy zapłon jest wyłączony, a w gnieździe zapalniczki nie ma napięcia.

 

 

 • Wyłącznik bezwarunkowy pracy
  Urządzenie posiada wbudowany wyłącznik, który bezwarunkowo blokuje przesyłanie pozycji do systemu PUESC. Pozycje przesyłane są tylko do przewoźnika. Fakt ten jest przekazywany SMSem pod wybrany numer przewoźnika.

   

 

 • Tryb uśpienia
  Podczas postoju lokalizator przechodzi w tryb uśpienia oszczędzając akumulator pojazdu. Z trybu uśpienia pojazd wychodzi podczas włączenia zapłonu lub gdy pojazd zaczyna się poruszać.

   

 

 • Prosta instalacja
  Wystarczy podpiąć pod gniazdo zapalniczki i gotowe.

Lokalizator do systemu SENT2

SYTUACJE ALARMOWE W SYSTEMIE SENT2

 

Istnieje kilka scenariuszy alarmowych, które mogą nastąpić podczas przewozów towarów. Mogą to być czynniki losowe (siła wyższa), awarie sprzętowe jak i rozmyślne działanie "sabotażowe"

 

 

 • Awaria systemu PUESC
  O awarii systemu PUESC zostanie użytkownik powiadomiony podczas wprowadzania zlecenia. Na czas awarii podmiot wysyłający posługuje się dokumentem zastępującym zgłoszenie.(więcej na stronie PUESC) Jeżeli zlecenie jest już wprowadzone lub realizowane, przewoźnik ma obowiązek dostarczyć/przesłać dane lokalizacyjne po usunięciu awarii.

 

 • Awaria sieci GPRS
  Jest to siła wyższa na którą nie mamy wpływu. W takim przypadku Podmiot wysyłający może poinformować PUESC o awarii. Dane lokalizacyjne system prześle automatycznie jak tylko urządzenie nawiąże połączenie z siecią.

 

 • Awaria serwera u ZSL (dostawca usługi GPS)
  Podmiot wysyłający musi poinformować o awarii serwera (czy pracach serwisowych) system PUESC. Na czas awarii przewoźnik zobowiązany jest uruchomić aplikację mobilną SENT GEO. Wcześniej musi być ona zarejestrowana na telefonie!

 

 • Awaria urządzenia GPS w samochodzie
  W przypadku kiedy kierowca dostanie informację o awarii urządzenia GPS może kontynuować jazdę tylko przez godzinę. Może uruchomić aplikację mobilną SENT GEO i kontynuować jazdę tylko dzięki niej. W przypadku kiedy nie ma telefonu (popsuty, rozładowany) może przeładować towar na inny pojazd ze sprawnym GPS i uzupełnić zgłoszenie w PUESC. Może też wymienić niesprawne urządzenie na nowe i po uzupełnieniu danych w PUESC kontynuować jazdę.

Lokalizator do systemu SENT 2

awaria systemu SENT2