.

System GPS do zarządzania i optymalizacji procesów na budowie

ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA

Czyli jak optymalizujemy procesy budowlane i produkcyjne

PLAC BUDOWY

Strefy załadunku towaru

Miejsce rozładunku towaru

Raporty z budowy. Przewiezione materiały i koszty kursów

Monitoring flot samochodowych

Budowy, przewoźnicy, kontrahenci

Strefy załadunku, wyładunku i waga towaru

Przebyta droga, spalone paliwo, koszt

Raporty drogowe, towarowe i paliwowe

SYSTEM MONITORINGU GPS NA BUDOWACH

Monitoring załadunku towaru
Monitoring ważenia towaru
Miejsce wyładunku towaru przez wywrotkę

 

Strefy załadunku towaru


 

Strefa załadunku jest miejscem, w którym ładowany jest towar na ciężarówki. Może to być rampa kolejowa, hałda, składowisko lub miejsce budowy np. wykop. Strefa może mieć dowolny kształt wyrysowywany na mapie. Może też być tzw. strefą mobilną, która przemieszcza się wraz z koparką (która ładuje towar). System automatycznie generuje kolejny kurs do raportu w chwili kiedy pojazd wyjedzie z tej strefy. Interpretowane jest to jako załadunek towaru, czyli nowy kurs. Możliwe jest wyjazd z jednej strefy załadunku i wjazd do kolejnej strefy załadunku. System monitoringu interpretuje to jako przewóz towaru z jednego miejsca na drugie, np. z kopalni na inną hałdę. 

Ważenie towaru


 

Między miejscem załadunku a rozładunkiem powinno mieć miejsce zważenie towaru. Ważenie odbywa się na wagach drogowych stacjonarnych i mobilnych i odbywa się całkowicie automatycznie. System automatycznie rozpoznaje, który pojazd wjechał na wagę. Po zważeniu system daje kierowcy sygnał dźwiękowy lub świetlny (zielony sygnalizator wagowy), że może opuścić już wagę. System automatycznie przeprowadza tarowanie dla każdego pojazdu oraz automatycznie taruje wagę w przypadku jej zabrudzenia podczas całego dnia. Ważenia są z dokładnością do 10 kg. Ważne jest, aby podczas tarowania pojazdu czy ważenia towaru kierowca pozostawał w kabinie. Ważenia widoczne są online w systemie Practiqs i są archiwizowane i raportowane. 

Miejsce rozładunku towaru


 

Miejsce rozładunku towaru jest najistotniejszym elementem podczas automatyzacji procesu. Pozwala ono określić, gdzie towar został przewieziony przez przewoźnika, ile go było i ile należy się przewoźnikowi za kurs. Każdy pojazd musi mieć zainstalowane urządzenie GPS, które wraz z czujnikiem wywrotu pozwala na określenie dokładnych przejechanych kilometrów od załadunku (kopalnia, hałda) do rozładunku na budowie. System alarmuje każdy wywóz towaru poza budowę. Wykrywa anomalie takie jak dłuższe postoje na trasie, czy inne trasy przejazdu poza narzuconymi przez wykonawcę budowy.
 

załadunek towaru na wywrotkę w kopalni przez koparkę
Wywrotka na wadze na budowie
wyładunek towaru przez wywrotkę na budowie

Jak działa system optymalizacji budów?

Główny wykonawca budowy


 

Główny wykonawca może w tym samym czasie nadzorować wiele budów. Dla każdej budowy dostępny jest panel z budowami, do których przydzieleni są podwykonawcy/przewoźnicy. Dla każdego przewoźnika widoczne są jego pojazdy i maszyny aktualnie pracujące na budowie. Do każdego pojazdu (wywrotka, wozidło, naczepa) można przypisać róźne stawki za wykonaną pracę, np. tonokilometry, kilometry, czy tonaż przewiezionego towaru.


 

Raportowanie, zestawienie kosztów


 

System automatycznie zlicza kursy dla każdego pojazdu i przewoźnika. Dla każdego kursu podana jest godzina i miejsce załadunku, waga netto towaru i jego rodzaj, oraz godzina i miejsce rozładunku. Dla kursu podana jest liczba przejechanych kilometrów i czas trwania kursu. Wszystkie kursy są archiwizowane i dowolnie modyfikowane/filtrowane do raportowania. 

Przewoźnicy i podwykonawcy


 

Przewoźnicy mają dostęp do podglądu pracy swoich pojazdów. Pozwala to na kontrolowanie ich pracy na budowie i przeciwdziałanie nieprawidłowością, np. sprzedaż czy wywóz materiałów poza budowę. Każdy pojazd przewoźnika ma zamontowany lokalizator GPS, którego próba odłączenia jest od razu zgłaszana odpowiedniej osobie.
 

Monitoring załadunku towaru

...


Misja, wizja i wartości firmy Historia firmy Certyfikaty, licencje i uznania Produkty i usługi QS BLOG